Forretningsudvalget

Forretningsudvalget for Sundby Lokalråd:

Formand: Ib Wendrup

Næstformand: Berit Bro

Referent/sekretær: Hanne Schmidt

Kasserer: Carsten Sahl Mortensen

Sundby Lokalråds historie: Bent Jørgensen