Mødedatoer

Kommende  ordinære lokalrådsmøder:

-Amager Kulturpunkt, Øresundsvej 6, Huset, 2.tv. lokale 21/22 (elevator i sydgavl)-

Mandage kl. 19.00 – ca. 21.30

2018:                     

5.3.   9.4 (årsmøde).   4.6 -AFLYST!.   3.9.    1.10.   12.11 Ekstraordinær generalforsamling.    3 .12(julemøde).