Strategi- og Handlingsplan

SL Strategi- og Handlingsplan 2017

Strategi- & Handlingsplan vedtaget på årsmødet den 3.4.2017

Strategiplan 2017

arbejde for et regionshospital på Amager

arbejde for gode forhold på det nye Sundhedscenter og i hjemmeplejen

følge med i Lokalplaner, Bydelsplaner og Kommuneplanen og bidrage med høringssvar

sikre udvikling af nye og gamle grønne områder, og fastholde Amager Fælled som naturområde

Sikre at kommunens mange byggeprojekter ikke ødelægger byens grønne struktur.

sikre en bæredygtig udvikling for Kløvermarken og det nordlige Amager

Følge op på Havnetunnel projektet med kritiske øjne, og samle op på interessegrupper i øst og vest, der berøres af denne

støtte nye og gamle område-projekter, samt støtte Miljøpunkt Amager

støtte udvikling af og driftstilskud til medborger-, kultur- og idrætsfaciliteter i Sundby

sikre en bedre kollektiv trafik på alle niveauer: Sikre Trafikplan Amager’s gennemførelse inkl. ensretning af sidegader og P-huse.  

SL vil gennem Amager Metro Gruppen følge op på de gener, som udspringer af metroen til lufthavnen

Handlingsplan 2017

sikre en bæredygtig og folkelig Amager Strandpark

arbejde for en sikker Amager Strandvej uden barriereeffekt

støtte til letbaneinitiativet

støtte nye og grønne pladsdannelser, jf. Forgrønningspjecen

fokus på AKP med folkelige og brugervenlige initiativer og café

samarbejde med SULFA om arrangementer og lokaler

sikre Sundby Lokalråds fremtid som demokratiske platform, bl.a. ved øget synliggørelse: Informationspjece, lokalhistorisk beskrivelse af lokalrådets netværk og initiativer siden 1967.

samarbejde med de andre københavnske lokalråd

sikre koordination imellem de to Lokaludvalg og SL skal fortsat være katalysator og inspirere til nye tiltag i øst og i vest