Sundby Lokalråd

Sundby Lokalråd er juridisk set en forening med hjemsted i den del af Københavns kommune, der hører til 4. Sundbyøster valgkreds og de dele af 2. Sundbyvester valgkreds der benævnes “øst” og “syd”.

Lokalrådets virke og sammensætning er tværpolitisk, og det har til formål at være  initiativtagende, formidlende og rådgivende i alle spørgsmål, der skønnes at være af betydning for bydelen og dennes befolkning.

Lokalrådet er sammensat af repræsentanter fra grupper og personer, som har deres virke i Sundby.

Cvr-nummer:  32018793