Kommuneplan og lokalplaner

KP 15 kan findes på nedenstående:

http://kp15.kk.dk/artikel/vision

Lokalplaner på nedenstående:

http://www.kk.dk/lokalplaner